Mal SKA Pekanbaru L1 no. 79-80
Komp. Sentral Komersial Arengka
JL. Sukarno Hatta-Tuanku Tambusai
Pekanbaru